Je onderneming vooruit helpen

Natuurlijk is het de bedoeling dat het advies je onderneming extra stimuleert.

Wat?

Schriftelijke raadplegingen - bedoeld om de werking van je onderneming te verbeteren gericht op de kernprocessen van je onderneminng. Deze raadplegingen stellen je in staat pm correcte en fundamenteel onderbouwde beslissingen te nemen voor je bedrijf.

Voor advies kan je onder voorwaarden gebruik maken van de tussenkomt van de kmo-portefeuille advies https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/kmo-portefeuille/wat-is-de-kmo-portefeuille

Voorbeelden van gesubsidieerd advies:

  • Een communicatieplan opzetten
  • Een marketinngplan opstellen
  • Een marktanalyse maken
  • Een investeringsaalyse maken
  • ......

Pygmalion reikt een nieuwe dienst aan, aan zijn klanten en aan de bedrijfswereld in Vlaanderen.
We gaan als volgt te werk:

1. In kaart brengen van de situatie en de problemen, verbeterpunten. Een voorstel van samenwerking geeft de klant een overzicht van aanpak, timing, voortgang en ingezette ervaring en mensen.

2. Analyse van de probleemstelling. In een opvolgblad wordt stapsgewijs feedback gegeven over de verschillenden stappen en deelresultaten.

3. Een gepersonaliseerd schriftelijk adviesrapport, een implementatieplan en eventueel de begeleiding bij de implementatie. Schriftelijke raadgevingen en aanbevelingen die bestaan uit het identificeren, in kaart brengen en onderzoeken van opportuniteiten en oplossingen met betrekking tot het bedrijfsfunctioneren van de onderneming.

KMO Portefeuille advies DV.A230376