Wat zijn de algemene voorwaarden van een open training?

Bij een inschrijving voor een open training 9 weken of langer voor de trainingsdatum bekom je een vroegboekkorting van 5%.

Indien je niet kan deelnemen aan een dag waarvoor je ingeschreven bent , kan je jou laten vervangen door een collega. 

Bij annulatie binnen de 14 dagen voor een trainingsdatum is 50% van het inschrijvingsbedrag verschuldigd. 

Bij annulatie tot 15 dagen voor de trainingsdatum is 25% van het inschrijvingsbedrag verschuldigd. Indien je een training op een andere dag volgt, is niets meer verschuldigd. 

Bij annulatie door Pygmalion (bijvoorbeeld wegens ziekte van de trainer) zal in samenspraak met de klant een passende oplossing gezocht worden. 

Facturen zijn contant betaalbaar, tenzij anders vermeld. Personen zijn pas definitief ingeschreven wanneer de betaling is gebeurd. In geval van laattijdige betaling zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling het factuurbedrag verhoogd worden met verwijlinteresten van 1% per maand vanaf de factuurdatum. 

Alle vermelde prijzen zijn exclusief BTW.

Klachten en protesten dienen te gebeuren binnen de 8 dagen na ontvangst van de factuur. 

Eventuele geschillen worden beslecht door de rechtbank van Gent. 

Heb je het antwoord op je vraag niet teruggevonden?

Contacteer ons op het nr.  +32 473 80 98 95 of kom langs in één van onze contactpunten.

Contacteer ons