Wat is outplacement?

Soms gebeurt het dat je een werknemer moet ontslaan. Afhankelijk van de omstandigheden, het aantal jaren dienst en de leeftijd van de werknemers, kan het zijn dat je verplicht bent een outplacement aanbod aan te bieden.

Wat gebeurt er tijdens een outplacement traject? 

  •     Administratieve steun
  •     Het opmaken van een persoonlijke balans
  •     Psychologische begeleiding
  •     Hulp bij het vinden van jobs
  •     Begeleiding tijdens de integratie in je nieuwe job

Waarom outplacement via Pygmalion?

Individuele begeleiding op maat

Elke persoon is anders. De beginsituatie verschilt van persoon tot persoon en ook de vooropgestelde noden en doelen zijn verschillend van persoon tot persoon. Om die redenen geloven wij dan ook dat outplacement slechts kwaliteitsvol kan zijn wanneer elke persoon individueel begeleid wordt. Bij Pygmalion hanteren we een persoonlijke aanpak en stellen we een individueel traject voorop.

Resultaatgericht

Doordat we het belang van de persoon die we begeleiden voorop stellen en een begeleiding op maat voorzien, kunnen we veel resultaatgerichter werken. Re-integratie op de arbeidsmarkt, is ons doel.

Waarom is dit interessant voor jouw organisatie?

Individuele begeleiding leidt veel sneller tot het vinden van een nieuwe job. Dit is positief voor :

  • De persoon zelf die begeleid wordt: hij/zij levert opnieuw een productieve bijdrage aan de arbeidsmarkt
  • Jouw bedrijf: je levert een positieve bijdrage aan de snelle hertewerkstelling

 Aanvullende trainingen

Pygmalion biedt naast outplacement ook verschillende trainingen aan. De thema’s zijn divers: van beter communiceren over sterk onderhandelen tot timemanagement.

Tijdens jouw outplacement begeleiding geef jij aan welke trainingen je wil volgen. 

De ontslagen werknemer staat centraal

Andere organisaties maken outplacement financieel rendabel door ze in grote groepen samen te zetten. Mensen met een zeer diverse startsituatie doorlopen daar eenzelfde traject, terwijl hun vragen, noden en doelstellingen ver uit elkaar liggen. Wij kiezen voor een individuele begeleiding.

Dichtbij elke persoon

We hebben coaches over heel Vlaanderen. We bieden toegankelijke begeleiding vlakbij huis, van Oostende tot Genk.

 

Bekijk onze FAQ ivm al je vragen over outplacement

 Outplacement begeleiding aanvragen of een bezoek van één van onze begeleiders info@pygmalion2.be