Burn-out coaching

Het coachingstraject bestaat uit het voorkomen, ingrijpen op en herstellen van stress en burn-out. De persoon krijgt hierbij handvatten hoe te herstellen van een burn-out en hoe dit te voorkomen.