Performance coaching

Deze vorm kan toegepast worden op zowel individueel niveau als team- en organisatieniveau. Performance Coaching kan worden ingezet om onder andere het prestatieniveau te optimaliseren, samenwerkingsprocessen te verbeteren en de daarbij behorende betrokkenheid te vergroten.