Financiële coaching

Het kan voorkomen dat er omstandigheden voordoen in je leven die er voor zorgen dat je het gevoel hebt geen grip meer te hebben op je financiële zaken. Er kunnen allerlei verschillende redenen hiervoor zijn. De Financiële Coach helpt om zaken weer op orde te brengen.