Sport coaching

Bij Sport Coaching wordt er gekeken hoe de sportprestaties van het individu of teams verbeterd kunnen worden. Sterke punten en belemmeringen worden zichtbaar gemaakt. Hierbij ligt de focus op acties en gedrag die slecht of verkeerd worden uitgevoerd. De sportcoach geeft aan wat er gecorrigeerd moet worden om een top prestatie af te kunnen leveren.