Burn-out coaching

Het aantal burn-out-gevallen stijgt jaarlijks.

Burn-out brengt zowel fysieke, emotionele als mentale uitputting met zich mee, veroorzaakt door chronische stress. Door deze aanhoudende stress worden de stresshormonen adrenaline en cortisol geproduceerd. Dat resulteert in een overbelasting van het lichaam, maar heeft ook andere fysieke gevolgen.

In tegenstelling tot depressie, is burn-out steeds werkgerelateerd en vindt er een drastische daling van energie en motivatie plaats. Terwijl het net vaak de erg bevlogen mensen zijn die ermee te kampen krijgen.

Bij een burn-out coach krijg je inzicht in je eigen stressbronnen en verbeteren we je vaardigheden in het omgaan met stress. Indien je door stress ziek thuis blijft, werken we toe naar een terugkeer naar werk. We doen dit pas op het moment dat dit verantwoord is. Dit kan een terugkeer betekenen naar je 'oude werk', alsook een  aangepaste functie of ander werk.

Tijdens de coaching krijg je methodieken aangereikt om stress te verminderen, een burn-out te voorkomen of te verkorten. Het draagt bij aan duurzame, gebalanceerde, gemotiveerde en vitale inzet.