Starterscoaching zelfstandige of ondernemer

Speel je met het idee om voor je zelf te beginnen? Maar vind je het lastig om als startende ondernemer je plannen te concretiseren? Dan kan je door middel van Starters Coaching geïnspireerd en geholpen worden om een heldere toekomstvisie te formuleren. De hierbij behorende doelen te definiëren en om aan de slag te gaan met een concreet stappenplan.