Teamrolmanagement, iets voor mijn medewerkers?

Heb je heel veel talent in jouw bedrijf of organisatie, maar presteren jullie toch maar gemiddeld? Het loont de moeite om niet alleen naar de individuele capaciteiten en (on)mogelijkheden van mensen te kijken. 

Het is juist in relatie met anderen dat unieke talenten en capaciteiten naar boven komen die zeer waardevol zijn voor de sfeer, de werkwijze en de effectiviteit van de groep. Tegelijkertijd heeft iedereen ook acceptabele zwakheden.

Door echt samen te werken en elkaars verschillen te kennen en te benutten, kom je verder. Dat is waar het in Belbin teamrollen om gaat.

    Heb je het antwoord op je vraag niet teruggevonden?

    Contacteer ons op het nr.  +32 473 80 98 95 of kom langs in één van onze contactpunten.

    Contacteer ons