Studiebegeleiding

Er is begeleiding op drie vlakken:

  • Het leerproces
    De studiebegeleiders helpen je bij het verwerven van inzicht in de leerstof, bij het zoeken naar een efficiënte studiemethode en bij het voorbereiden van de examens.
  • Psychosociale problemen
    Sommige studenten hebben moeilijkheden op sociaal of psychologisch vlak. Dat is uiteraard niet bevorderlijk voor de studie. De studiebegeleiders bieden een luisterend oor en zullen indien nodig doorverwijzen naar gespecialiseerde diensten.
  • Het studietraject
    Tijdens je studie zal je regelmatig keuzes moeten maken: welke minor of keuzemodule nemen, al dan niet heroriënteren, welke masteropleiding kiezen… Indien je er niet uit geraakt, kan je terecht bij een studietrajectbegeleider.

Daarnaast kunnen de studenten met allerlei vragen of klachten terecht bij de coach. Die brengt het probleem in kaart, bemiddelt waar nodig en zoekt een passende oplossing.