Outplacement voor werknemers

Wat houdt outplacement in?

Outplacement houdt in dat je in opdracht van je werkgever wordt begeleid bij het zoeken naar werk. Het gaat om:

 •         Administratieve steun
 •         Het opmaken van een persoonlijke balans
 •         Psychologische begeleiding
 •         Hulp bij het vinden van een nieuwe job
 •         Begeleiding tijdens de integratie in je nieuwe job

 

Hoe lang duurt outplacement?

Bij een individueel ontslag omvat outplacement een begeleiding van 60 uren verspreid over maximaal 12 maanden. 

Bij een collectief ontslag en de oprichting van een tewerkstellingscel gelden andere regels: 
- Ben je jonger dan 45 jaar? Dan heb je recht op 30 uren begeleiding gedurende 3 maanden 
- Ben je ouder dan 45 jaar? Dan heb je recht op 60 uren begeleiding gedurende 6 maanden. 


Wanneer heb ik recht op outplacement?

Je hebt recht op outplacement als je aan deze voorwaarden voldoet: 

 •        Je bent níet ontslagen omwille van een dringende reden.
 •        Je hebt een opzeggingstermijn of vergoeding van minstens 30 weken.

Heb je een opzeggingstermijn of een vergoeding van minder dan 30 weken? Dan heb je enkel recht op outplacementbegeleiding als je aan deze drie voorwaarden beantwoordt:

 •         Je werkte bij een werkgever uit de privésector,
 •         Je was op de datum van je ontslag minstens 45 jaar, en
 •         Je werkte één jaar ononderbroken bij je werkgever.

Heeft je werkgever na een herstructurering een tewerkstellingscel opgericht? Dan heb je recht op outplacement op voorwaarde dat je je inschrijft bij de tewerkstellingscel.

 

Waarom outplacement via Pygmalion?

1) Individuele begeleiding op maat

Elke persoon is anders. De beginsituatie verschilt van persoon tot persoon en ook de vooropgestelde noden en doelen zijn verschillend van persoon tot persoon. Om die redenen geloven wij dan ook dat outplacement slechts kwaliteitsvol kan zijn wanneer elke persoon individueel begeleid wordt. Bij Pygmalion hanteren we een persoonlijke aanpak en stellen we een individueel traject voorop.

2) Resultaatgericht

Doordat we het belang van de persoon die we begeleiden voorop stellen en een begeleiding op maat voorzien, kunnen we veel resultaatgerichter werken. Re-integratie op de arbeidsmarkt, is ons doel.

Waarom is dit interessant voor jouw organisatie?

Individuele begeleiding leidt veel sneller tot het vinden van een nieuwe job. Dit is positief voor:

 • De persoon zelf die begeleid wordt: hij/zij levert opnieuw een productieve bijdrage aan de arbeidsmarkt
 • Jou als bedrijf: je levert een positieve bijdrage aan de snelle hertewerkstelling

3) Aanvullende trainingen

Pygmalion biedt naast outplacement ook verschillende trainingen aan. De thema’s zijn divers: van beter communiceren over sterk onderhandelen tot time management.

Tijdens jouw outplacement begeleiding geef jij aan welke trainingen je wilt volgen. 

4) Jij staat centraal

Andere organisaties maken outplacement financieel rendabel door ze in grote groepen samen te zetten. Mensen met een zeer diverse startsituatie doorlopen daar eenzelfde traject, terwijl hun vragen, noden en doelstellingen ver uit elkaar liggen. Wij kiezen voor een individuele begeleiding.

5) Dichtbij elke persoon

Wij hebben coaches over heel Vlaanderen. We bieden toegankelijke begeleiding vlakbij huis, van Oostende tot Genk.

 

Heb je nog vragen over outplacement? Bekijk dan zeker de veelgestelde vragen

Outplacement begeleiding aanvragen of een bezoek van één van onze begeleiders info@pygmalion2.be