Motiverend delegeren

Medewerkers motiveren en verantwoordelijk-heden delegeren zijn misschien wel de belangrijkste taken van elke manager. Wat is ‘motiverend delegeren’ en hoe pak je dit het best aan?

Doelgroep

Voor wie het belangrijk is te kunnen rekenen op medewerkers, collega’s, zakenpartners, … 

Resultaat

Deelnemers aan deze trainingsdag:

 • zijn competenter in motiveren
 • hebben meer vertrouwen in anderen
 • delegeren de juiste taken aan de juiste persoon
 • hebben meer tijd over voor hun prioritaire taken

Agenda

 • individuele presentaties
 • vijf essentiële vragen
 • betrokkenheid creëren:  het ‘WIUV’-principe (Wat Is Uw Voorstel)
 • objectieven SMART (Specifiek, Meetbaar, Aanvaardbaar, Realistisch en Tijdsgebonden) vastleggen
 • persoonsgericht delegeren
 • wie delegeer je wat:  de Flexibiliteitsmatrix
 • de meerwaarde van delegeren
 • ‘Empowerment’ in de praktijk brengen
 • afwisseling van interactie en   de hele dag

Investering

€480 (inclusief lunch en didactisch materiaal)

Voor deze dag is onder voorwaarden een tussenkomst van de KMO-portefeuille dienst opleiding mogelijk, https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/kmo-portefeuille/wat-is-de-kmo-portefeuille

Heb je nog een vraag over deze training?

Contacteer ons op het nr. + 32 473 80 98 95 of één van onze contactpunten.

Veelgestelde vragen