Wanneer ben ik als werkgever verplicht outplacement aan te bieden?

Gaat het om een individueel ontslag?

Als werkgever uit de privésector ben je verplicht om outplacement aan je ontslagen werknemer aan te bieden als de werknemer:

  • Níet werd ontslagen omwille van een dringende reden.
  • Een opzeggingstermijn of vergoeding van minstens 30 weken kreeg.

                        OF

  • Níet werd ontslagen omwille van een dringende reden.
  • Minstens één jaar ononderbroken bij jou als werkgever werkte.
  • Op de datum van het ontslag minstens 45 jaar oud was.

Beantwoordt jouw werknemer aan deze voorwaarden? Dan ben je verplicht outplacement aan te bieden.

Je bent verplicht om binnen de 15 dagen na het ontslag een outplacementaanbod te doen. 

Doe je dit niet, dan kan de wergnemer je in gebreke te stellen.

Bied jij een outplacement aan, waar de werknemer niet op ingaat? Dan kan dit gevolgen hebben voor zijn/haar uitkering.

 

Gaat het om een collectief ontslag?

Een onderneming die overgaat tot collectief ontslag moet een tewerkstellingscel oprichten. In de tewerkstellingscel wordt outplacement aangeboden. Deze begeleiding moet het de werknemer toelaten om gemakkelijker een nieuwe job te vinden.

Alle werknemers met een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur moeten zich inschrijven, werknemers met een arbeidsovereenkomst van bepaalde duur en uitzendkrachten kunnen zich inschrijven. Wie minstens 45 jaar is, moet ingeschreven zijn in de tewerkstellingscel gedurende zes maanden. In die periode ontvangt de werknemer een inschakelingsvergoeding. Deze is gelijk aan het lopend brutoloon. De inschakelingsvergoeding vervangt wel geheel of gedeeltelijk de opzeggingsvergoeding.

  

Vrijwillig outplacement

Je kan ook vrijwillig een outplacement aanbod aanbieden.

Heb je het antwoord op je vraag niet teruggevonden?

Contacteer ons op het nr.  +32 473 80 98 95 of kom langs in één van onze contactpunten.

Contacteer ons