Als werkgever loopbaanbegeleiding aanbieden

loopbaanbegeleiding in samenwerking met de vdab

Als werkgever kan je de loopbaancheque als instrument inzetten om loopbaanbegeleiding in te zetten bij jouw medewerkers. Je mag namelijk als 'derdebetaler' fungeren.

De loopbaancheque is een ideaal middel om mensen zelf op zoek te laten gaan naar antwoorden op vragen in verband met hun loopbaan en persoonlijke ontwikkeling. De werknemer beslist zelf over hoe en wanneer hij de loopbaancheque aanvraagt. De Vlaamse overheid sponsort hierdoor de Vlaamse werknemer om zijn eigen loopbaan in handen te nemen. Hiervoor krijgt iedere Vlaamse burger om de zes jaar twee loopbaancheques van 4 uur begeleiding ter beschikking. Zo kan hij/zij zelf beslissen op welk moment hij/zij behoefte heeft aan deze ondersteuning.

Als werkgever kan je ook als derdebetaler of sponsor optreden. Dat wil zeggen dat jij als werkgever het persoonlijk aandeel aan je medewerkers kan aanbieden om (€ 40 per loopbaancheque) terug te betalen. Dit als maatregel om bij te dragen aan de persoonlijke ontwikkeling van je werknemers, bovenop de initiatieven (opleiding, coaching,...) die jij als werkgever op de werkvloer biedt (dus niet ter vervanging of als onderdeel van deze initiatieven).

Voor meer informatie hierover kan je altijd terecht bij ons op info@pygmalion2.be of rechtstreeks bij onze contactpersoon, Paul Coopman op het nummer +32 473 80 98 95.